Vilkår og priser

Vilkår og priser for medlemskab af Viborg Fotoklub – Motiv:

Basis medlem: Har adgang til klubben på klubaftener, samt evt. andre programsatte arrangementer. Adgang til klubben/studiet er ellers kun ifølge med et Bruger Medlem.
Kontingent Basis medlem Kr. 125,- pr. kvartal

Bruger medlem: Har nøgle og dermed adgang til klubben udenfor de programsatte arrangementer. Klubbens lokaler og udstyr må kun benyttes til fotografiske formål. Udstyr må ikke fjernes fra klubbens lokaler. ALT KOMMERCIELT/BETALT fotografering i studiet er STRENGT FOBUDT.

Kun aktive medlemmer, med minimum 12 måneders medlemskab kan være Bruger Medlem.
Der må ikke være tvivl om, hvorvidt medlemmet er "medlem af en fotoklub eller af studiet".
Det er en FOTOKLUB, IKKE EN STUDIEKLUB.
Brugermedlemmet skal bidrage positivt til fællesskabet, både hvad angår studiet og klubben. Aktiviteten i studiet skal stå i rimelig forhold til aktivitet/deltagelse i klubben. En tommelfingerregel er: 1 gang deltagelse i klubaften = 1 booking af studiet.
FAIR BOOKING: Book så flest muligt kan få glæde af studiet. Lørdage og søndage skal forsøges booket i tidsrummene 08-13, 13-19 og 19-00. Dobbelt booking, dvs. mere end 1 booking pr. weekend, skal så vidt muligt undgås. Den siddende bestyrelse afgør om et medlem har tilstrækkelig egnethed samt aktivitet i klubben til at opnå brugermedlemskab. Bruger medlemskabet vurderes løbende.
Kontingent Bruger medlem Kr.  250,-pr. kvartal

For alle medlemmer gælder at klubbens ordensregler skal overholdes.

For Bruger medlemmer gælder desuden følgende regler:
Bruger medlemmet bærer det fulde ansvar for den udleverede nøgle, samt for brugen af klubbens lokaler og udstyr.

Ved udlån af nøgle til et basismedlem, påhviler det fulde ansvar stadig bruger medlemmet, både hvad angår nøgle, samt brugen af klubbens lokaler og udstyr. Ligeledes er det bruger medlemmets  ansvar, at basis medlemmet er indforstået med klubbens ordensregler, samt er fortrolig med brugen af klubbens lokaler og udstyr. Ved booking skal bruger medlemmets navn altid fremgå.

Bruger medlemmet er ansvarlig for at checklisten udfyldes korrekt efter endt brug af klubbens lokaler og udstyr. Dette gør sig gældende både ved eget brug samt ved udlån af nøgle til et basismedlem.

Ved udlevering af nøgle, skal betales depositum. Depositum tilbagebetales ved returnering af den udleverede nøgle. Ved bortkomst eller undladt returnering tilbagebetales depositum ikke. Bestyrelsen kan til enhver tid kræve den udleverede nøgle retur. Ved bortkomst eller undladt returnering, vil bestyrelsen sørge for at den pågældende nøgle bliver fjernet fra nøglesystemet, samt at en ny nøgle bliver indsat i stedet.
Depositum 500,-

Skabe i klubbens lokaler:
Klubben råder over et antal skabe, som udlejes til klubbens medlemmer.

Skabe tilbydes først til brugermedlemmer efterfølgende til basismedlemmer. Evt. ekstra skabe tilbydes efter samme princip. Ved mangel på skabe har laveste medlemsnr. førsteret.
Skabsleje 100,- pr. år pr skab